ਠੇਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਐਸਸੀਐਲ)

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਠੇਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਐਸਸੀਐਲ)

21/06/2018
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 25-07-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 03/08/2018 - 18:15
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ