ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਮੋਟਾ ਗ਼ੈਰ ਟਾਇਰਟੇਬਲ / ਪੋਲੀਐਥਾਈਲੀਨ / ਟੈਰੇਫਥਲੇਟ / ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ, 180 ਤੋਂ 200 ਮਾਈਕਰੋਨ ਮੋਟਾਈ, 100% ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 125 ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 16-10/2017

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 25-07-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 03/08/2018 - 18:15
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ